Περιεχόμενα των αρχείων Βοήθειας

Γενικά

Διαχείριση

Ρύθμιση Μαθημάτων

Ανάγνωση και Γραφή


SCORMs


newmodule

Delete me! This file contains a list of all the help files available for the module. Don't forget to add each individual help file to the html list below. Delete me!


Άρθρωμα Wiki


Βάση Δεδομένων


Μαθήματα


Επιλογές


Εργασία


Ενότητα Έρευνας


Κουίζ


Λεξιλόγιο

Αρχεία βοήθειας επιπέδου λεξιλογίου:
Αρχεία βοήθειας επιπέδου εισόδου:

Ομάδες Συζητήσεων


Ενότητα Πόρων


Συζήτηση

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English