Σημαντική επισήμανση για τον μαθητή: Είναι ευνόητο ότι ο μαθητής θα πρέπει να μην περιορίζει τη μελέτη του στην ύλη του Ψηφιακού Βοηθήματος, αλλά πρωτίστως να μελετά την ύλη του σχολικού βιβλίου. Όπως ακριβώς υπονοείται από τον τίτλο «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Βοήθημα», η μελέτη της ύλης του είναι προσθετική στη μελέτη της σχολικής ύλης και σε καμιά περίπτωση δεν την υποκαθιστά.